Paluu hakemistoon
Retur till församlingslistning

 

OULU - ULEÅBORG (602)    
     
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/ KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.) 1 - 4 1723 - 1730
  5 - 11 1731 - 1741 1)
  12 - 19 1742 - 1754
  20 - 26 1755 - 1759
  27 - 35 1760 - 1765
  36 - 45 1766 - 1771 2)
  46 - 52 1772 - 1777 3)
  53 - 60 1778 - 1784 4)
  61 - 67 1785 - 1792 5)
  68 - 75 1793 - 1799
  76 - 79 1791 - 1796
  80 - 86 1804 - 1810
  87 - 90 1804 - 1810
  91 - 99 1811 - 1824
  100 - 104 1811 - 1824
  105 - 113 1827 - 1833
  114 - 119 1825 - 1834
  120 - 130 1834 - 1843
  131 - 137 1834 - 1844
  138 - 148 1844 - 1850
  149 - 154 1844 - 1850
  155 - 164 1851 - 1857
  165 - 170 1851 - 1857
     
Huom!/ Obs!    
1) nide sisältää myös muuttaneet vuosilta 1738 - 1740
volymen innehåller också flyttningslängder från år 1738 - 1740
2) nide sisältää myös rippilapset vuosilta 1768 - 1778
volymen innehåller också konfirmerade från år 1768 - 1778
3) nide sisältää myös rippilapset vuosilta 1779 - 1780
volymen innehåller också konfirmerade från år 1779 - 1780
4) nide sisältää myös muuttaneet vuosilta 1778 - 1782
volymen innehåller också flyttningslängder från år 1778 - 1782
5) nide sisältää myös tilikirjat vuosilta 1785 - 1792
volymen innehåller också räkenskaper från år 1785 - 1792
     
HAKEMISTOT/ REGISTRAR 1 - 10 1858 - 1867
(aakk. hak. rippikirjoihin/ alfabetisk register för kommunionböcker) 11 - 21 1868 - 1880
  22 - 37 1881 - 1890
     
RIPPIKIRJAT/ KOMMUNIONBÖCKER 1 - 13 1858 - 1867
  14 - 16 1858 - 1867
  17, 17A, 18, 18A, 19 - 27 1858 - 1867
  28 - 32 1860 - 1865
Oul. tark. amp. pat.
  33 - 39 1868 - 1880
  40 - 48 1868 - 1880
  49 - 53, 53A,
54 - 58
1868 - 1880
  59 - 72 1881 - 1890
  84 - 95 1881 - 1890
  111 - 117, 117A,
118 - 120
1881 - 1890
  121 - 147 1891 - 1900
  148 - 167, 167A,
168 - 172
1891 - 1900
     
LASTENKIRJAT/ BARNBÖCKER 73 - 83 1881 - 1890
  96 - 110 1881 - 1890
  173 - 196 1891 - 1900
     
MUUTTANEET/ FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan srk:sta/ in o. ut 1 - 5 1859 - 1875
  6 - 8 1875 - 1881
srk:aan/ in 9 - 12 1882 - 1888
srk:sta, srk:aan/ in o. ut 13 1882, 1888-1889
srk:sta/ ut 14 - 20 1882 - 1894
srk:aan/ in 21 - 35 1889 - 1900
srk:aan/ in 36 - 42 1901 - 1908
srk:sta/ ut 188 - 191 1895 - 1900
srk:sta/ ut 192 - 200 1900 - 1908
     
SYNTYNEET, KASTETUT/    
FÖDDA, DÖPTA 1 - 10 1859 - 1871
  11 - 20 1869 - 1879
  21 - 29 1880 - 1886
  30 - 43 1887 - 1894
  44 - 51 1895 - 1900
  52 - 65 1900 - 1908
     
KUULUTETUT, VIHITYT/    
FÖRELYSTA, VIGDA 1 - 4 1854 - 1879
     
KUULUTETUT/ FÖRELYSTA 4 - 7 1880 - 1886
  8 - 13 1887 - 1900
  14 - 15 1900 - 1903
  16 - 17 1904 - 1909
     
VIHITYT/ VIGDA 96 - 101 1880 - 1900
  102 1900 - 1901
  103 - 105 1902 - 1909
     
KUOLLEET/ DÖDA 1 - 5 1856 - 1886
  6 - 7 1887 - 1896
  8 - 12 1896 - 1909
     
KASTETUT ulkosrk/ DÖPTA utsockne 1 - 3 1844 - 1886
  6 1887 - 1896
  7 - 9 1896 - 1909
     
VIHITYT ulkosrk/ VIGDA utsockne 5 1879
  10 1888 - 1907
     
KUOLLEET ulkosrk/ DÖDA utsockne 4 1876 - 1886
  11 1887 - 1909

Alkuun
Till början