Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

MULTIA - MULDIA (452)

   
   
  korttien numerot
kort nr

vuodet
år

     
RIPPIKIRJAT/
KOMMUNIONBÖCKER
   
(konv.) 1 - 9 1804 - 1824
  10 - 17 1825 - 1840
  18 - 23 1841 - 1847
     
RIPPIKIRJAT/    
KOMMUNIONBÖCKER 1 - 11  1848 - 1856 
  1 - 13  1857 - 1863 
  1 - 13  1864 - 1871 
  1 - 16 1872 - 1881
  1 - 16  1881 - 1891 I 
  1 - 16  1881 - 1891 II
  1 - 17 1894 - 1903  I
  1 - 17 1894 - 1903 II
     
RIPPILAPSET/    
SKRIFTSKOLEBARN 1)   
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1892 - 1899
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1900 - 1906
     
MUUTTANEET/    
FLYTTNINGSLÄNGDER 1)  
srk:aan ja srk:sta/in och ut kortteja 2 kpl / 2 kort 1879 - 1895
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1895 - 1907
     
SYNTYNEET/FÖDDA 1)   
  kortteja 8 kpl / 8 kort 1856 - 1884
kortteja 5 kpl / 5 kort 1885 - 1894
  kortteja 2 kpl / 2 kort 1895 - 1899
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1899 - 1901
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1901 - 1903
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1903 - 1905
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1905
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1906 - 1908
     
KUULUTETUT/    
FÖRELYSTA 1)  
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1885 - 1895
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1895 - 1908
     
VIHITYT/VIGDA kortteja 1 kpl / 1 kort 1895 - 1910
     
KUOLLEET/DÖDA 1)  
  kortteja 2 kpl / 2 kort 1887 - 1900
  kortteja 1 kpl / 1 kort 1900 - 1905
     
Huom./Obs.    
1) ei korttinumeroita / kortnumren finns inte

 

Alkuun/Till början