Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HELSINGIN JAKAMATON SEURAKUNTA -
HELSINGFORS ODELBAR FÖRSAMLING

 

korttien numerot
kort nr

vuodet
år

PÄÄKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER

 

 

 P - 1

1 - 34

1856 - 1869

 P - 2

52 - 79

1856 - 1869

 P - 3

94 - 121

1856 - 1869

 P - 1

136 - 169

1870 - 1881

 P - 2

170 - 198

1870 - 1881

 P - 3

199 - 205

1870 - 1881

 P - 3

207 - 228

1870 - 1881

 P - 4

229 - 251

1870 - 1881

 P - 1   vainKA:ssa

254 - 404

1880 - 1910      

 P - 4   vain KA:ssa

424 - 460

1880 - 1910

 P - 5   vain KA:ssa

480 - 513

1880 - 1910

 P - 6   vain KA:ssa

531 - 549

1880 - 1910

 

 

 

LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER

 

 

 L 1

35 - 51

1856 - 1869

 L 2

80 - 93

1856 - 1869

 L 3

122 - 135

1856 - 1869

 L 1-4

252 - 253

1870 - 1881

 L 1 -4    vain KA:ssa

252 - 253

1880 - 1910

 L 1   vain KA:ssa

292 - 310

1880 - 1910

 L 2   vain KA:ssa

348 - 366

1880 - 1910

 L 3   vain KA:ssa

405 - 423

1880 - 1910

 L 4   vain KA:ssa

461 - 479

1880 - 1910

 L 5   vain KA:ssa

514 - 530

1880 - 1910

 L 6   vain KA:ssa

550 - 559

1880 - 1910

 

 

 

HAKEMISTOT/REGISTREN

 

A - Ö virkamiehet/tjänstemän

1

1856 - 1862

A - Ö porvarit/borgare

2

1856 - 1862

A - Ö työläiset/arbetskraft

3 - 4

1856 - 1862

A - Ö naimattomat miehet/ogifta män

5 - 7

1856 - 1859

A - Ö naimattomat naiset/ogifta kvinnor

8 - 10

1856 - 1859

A - Ö virkamiehet/tjänstemän

11 - 15

1862 - 1870

A - Ö porvarit/borgare

16 - 20

1862 - 1870

A - Ö työläiset/arbetskraft

21 - 26a, 26b- 30

1862 - 1870

A - Ö naimattomat miehet/ogifta män

31 - 40

1862 - 1870

A - Ö naimattomat naiset/ogifta kvinnor

41 - 52

1862 - 1870

A - Ö virkamiehet/tjänstemän

53 - 57

1870 - 1881

A - Ö porvarit/borgare

58 - 63

1870 - 1881

A - Ö työläiset/arbetskraft

64 - 75

1870 - 1881

A - Ö naimattomat miehet/ogifta män

76 - 87

1870 - 1881

A - Ö naimattomat naiset/ogifta kvinnor

88 - 100

1870 - 1881

 

A - Ö virkamiehet/tjänstemän
(vain
KA:ssa)

101 - 109

1881 - 1910

A - Ö porvarit/borgare
(vain
KA:ssa)

110 - 123

1889 - 1910

A - Ö työläiset/arbetskraft
(vain
KA:ssa)

124 - 135

1889 - 1910

A - Ö virkamiehet/tjänstemän
(vain
KA:ssa)

136 - 145

1884 - 1910

W - Ö työläiset/arbetskraft
(vain
KA:ssa)

146

1889 - 1910

A - Ö työläiset/arbetskraft
(vain
KA:ssa)

147 - 166

1905 - 1910

A - Ö työläiset/arbetskraft
(vain
KA:ssa)

167 - 188

1889 - 1910

A - Ö miehet/män
(vain
KA:ssa)

189 - 208

1884 - 1910

A - Ö miehet/män
(vain
KA:ssa)

209 - 232

1904 - 1910

A - Ö naiset/kvinnor
(vain
KA:ssa)

233 - 258

1884 - 1910

A - Ö naiset/kvinnor
(vain
KA:ssa)

259 - 283

1904 - 1910

 

 

 

MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER

srk:aan/in

1 - 3

1851 - 1864

4 - 9

1865 - 1879

10 - 13

1879 - 1886

14 - 19 

1886 - 1893

 

20 - 26 

1893 - 1899

27 - 36

1899 - 1906

srk:sta/ut

1 - 5

1853 - 1879

6 - 9 

1879 - 1894

10 - 13 

1894 - 1903

14 - 15

1903 - 1909

KASTETUT/DÖPTA

1 - 6

1856 - 1860

7 - 19

1860 - 1870

20 - 33

1870 - 1880

34 - 50

1880 - 1890

51 - 67 

1890 - 1900

68 - 78

1900 - 1906

KUOLLEET/DÖDA

1 -7

1843 - 1865

8 - 13

1865 - 1878

14 - 20

1854 - 1878

21 - 26 

1878 - 1891

27 - 32

1891 - 1902

33 - 36

1902 - 1906

 
Huom! / Obs!
Teksti Vain KA:ssa = Käytössä vain Kansallisarkistossa
Texten Vain KA:ssa = Bara i Riksarkivet

Alkuun/Till början