Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HAUKIVUORI (289)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 001 - 004  1784 - 1793 
  005 - 007  1794 - 1803 
  008 - 010  1804 - 1811 
  011 - 016  1811 - 1820 
  017 - 022  1821 - 1837 
  023 - 029  1837 - 1849 
  030 - 037  1849 - 1858 
  038 - 047  1859 - 1869 
  048 - 058  1870 - 1879 
  059 - 070  1880 - 1889 
  071 - 082  1890 - 1899 
 
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 001 - 003  1799 - 1820 
  004 - 007  1821 - 1832
  008 - 012  1833 - 1851 
  013 - 020  1852 - 1866 
  021 - 026  1867 - 1879 
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN    
(Lastenkirjoissa/
i barnböckerna) 
007  1837 - 1838 
  026  1870 - 
  027 1876 - 1887
028  1887 - 1890 
   
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 029 - 034 1880 - 1889
035 - 040  1890 - 1899 
 
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan, srk:sta/in och ut 001  1820 - 1866 
  002  1861 - 1877 
     
srk:aan/in 003  1877 - 1894 
     
srk:sta/ut 010 1877 - 1894 (97) 
     
SYNTYNEET, KASTETUT/
FÖDDA, DÖPTA 001 - 003  1783 - 1817 
  004 - 006  1817 - 1840 
  007 - 013  1841 - 1872 
  014 - 018  1873 - 1890 
  019 - 022  1891 - 1899 
  023 - 025 1899 - 1904
     
KUOLLEENA SYNTYNEET/
DÖDFÖDDA 026 1891 - 1904
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN 001 - 002  1839 - 1869 
  003 - 005 1891 - 1907
   
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 001 - 004 1849 - 1865
005 - 007  1882 - 1894 
  008 1895 - 1909
     
VIHITYT/VIGDA 001  1783 - 1790 
  002 - 003  1791 - 1849 
  004  1849 - 1872 
  005  1873 - 1890 
  006 1891 - 1905
     
KUOLLEET, HAUDATUT
DÖDA, BEGRAVADE 001  1783 - 1790 
  002 - 004  1791 - 1848
  005 - 006  1849 - 1872 
  007  1873 - 1890 
  008  1891 - 1898 
  009 1898 - 1907
     
SYNTYNEET/FÖDDA
ulkosrk/utsokne
001 1857 - 1861
   
KUOLLEET/DÖDA
ulkosrk/utsokne
001 1857 - 1864
     
ULKOMAILLA OLEVAT/
UTOMLANDS 001 1855 - 1898
   

Huom!
Rippikirjojen mikrokortit 1901-1910 käytettävissä Mikkelin maakunta-arkiston tutkijasalissa.

Alkuun/Till början