Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HARTOLA - GUSTAV ADOLFS (288)

   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER
(konv.) 
1 - 6  1727 - 1736 
  7 - 13  1736 - 1747 
  14 - 20  1748 - 1754 
  21 - 26  1754 - 1766 
  27 - 31  1767 - 1773 
  32 - 47  1780 - 1790 
  48 - 51  1791 - 1796 I 
  52 - 59  1791 - 1796 II 
  60 - 66  1791 - 1796 III 
  67 - 73  1797 - 1802 I 
  74 - 78  1797 - 1802 II 
  79 - 86  1803 - 1811 
  87 - 96  1812 - 1817 
  97 - 104  1818 - 1829 I 
  105 - 111  1818 - 1829 II 1) 
  112 - 122  1830 - 1842 I 
  123 - 132  1830 - 1842 II 
  133 - 146  1843 - 1856 I 
  147 - 159  1843 - 1856 II 
  160 - 176  1857 - 1867 I 
  177 - 187  1857 - 1867 II 
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER
(konv.) 
188 - 191 1808 - 1811
192 - 195  1812 - 1818 
  196 - 199  1819 - 1833 
  200 - 206  1834 - 1842 I 
  207 - 209  1834 - 1842 II 
  210 - 222  1843 - 1857 
  223 - 236  1858 - 1866 
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 29 1857 - 1867
30 - 57  1867 - 1875 
  58 - 88  1876 - 1879 
  89 - 122  1880 - 1889 
  123 - 159  1890 - 1899 
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 441 - 455 1857 - 1867
456 - 471  1867 - 1875 
  472 - 488  1876 - 1879 
  489 - 506  1880 - 1889 
  507 - 525  1890 - 1899 
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:sta/ut 1 - 5 1851 - 1880
srk:aan/in 1878 - 1881 
srk:aan, srk:sta/in och ut 7 - 10 1881 - 1899
srk:aan, srk:sta/in och ut 11 1900 - 1902
srk:aan, srk:sta/in och ut 12 1902 - 1905
     
SYNTYNEET/FÖDDA 29 - 38 1849 - 1866
44 - 66  1866 - 1892 
  67 - 74  1893 - 1900 
  75 - 76 1900 - 1902
  77 - 78 1903 - 1905
     
VIHITYT/VIGDA 39 - 40 1849 - 1865
   
KUOLLEET/DÖDA 41 - 43 1849 - 1866
111 - 119  1866 - 1892 
  120 - 122 1892 -1899
123 - 125 1899 - 1908

Huom! / Obs!
1) Kortit 105 - 111 sisältävät myös rippilapset v. 1824 - 1827 / Kort 105 - 111 innehåller också skriftskolebarn från år 1824 - 1827

Alkuun/Till början