Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HANKASALMI (351)

   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
SIS.LUETTELO/REGISTER  
KYLÄHAKEMISTO/BYFÖRTECKNING  
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 4  1800 - 1807 
  5 - 9  1807 - 1818 
  10 - 14  1819 - 1832 
  15 - 25  1833 - 1843 
  26 - 33  1844 - 1854 2)
  34 - 42  1855 - 1864 2)
  43 - 48  1865 - 1874 I 
  49 - 52  1865 - 1874 II 
  53 - 62  1874-1880 I 2)
  63 - 72 1874-1880 II 2)
  73 - 83  1881-1890 I  2)
  83 - 94  1881-1890 II 2)
  95 - 109  1891-1900 I  2)
  110 - 123  1891-1900 II 2)
  124 - 134  1891-1900 III 2)
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 494 - 495  1800 - 1807 
  496 - 498  1807 - 1818 
  499  1819 - 1832 
  500 - 505  1833 - 1843 
  506 - 512  1844 - 1854 
  513 - 515  1855 - 1864 
  516 - 520  1865 - 1874 
  521 - 530  1876 - 1880 
  531 - 540  1881 - 1890 I 
  541 - 551  1881-1890 II 2)
  552 - 562  1891 - 1900 I 
  563 - 572  1891 - 1900 II 
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan/in 1 1801 - 1821, 
  2 1854 - 1858
srk:sta/ut 3 1801 - 1828 
huoltolapset/vårdbarn 4 1855 - 1869
srk:aan/in 1854 - 1881
  8 1882 - 1892
  9 1892 - 1903
srk:sta/ut 29 - 34  1851 - 1869
44 - 46 1870 - 1883 
  49 1882 - 1890
  50 1890 - 1897
  51 1897 - 1902
  52 1902 - 1908
     
SYNTYNEET ulkosrk/
FÖDDA utsokne
47 1890 - 1907
     
SYNTYNEET/FÖDDA 63 - 65 1803 - 1842 
 
KUOLLEET/DÖDA 66 1803 - 1842 
   
VIHITYT/VIGDA 67  1805 - 1842 
   
SYNTYNEET/FÖDDA 68 - 71 1843 - 1865 1)
 
KUOLLEET/DÖDA 72 - 73 1843 - 1871 1)
   
SYNTYNEET ulkosrk/
FÖDDA utsokne
74 1864 - 1874 
  75 1883 - 1889
     
SYNTYNEET/FÖDDA 76 - 78 1866 - 1880
  81 - 88  1881 - 1894 
  89 1894 - 1896
  90 1896 - 1898
  91 1898 - 1899
  92 1900 - 1901
  93 1901 - 1903
  94 1903 - 1904
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 150 - 152  1865 - 1875 
153 - 156  1875 - 1892 
  157 1893 - 1897
     
VIHITYT/VIGDA 158  1883 - 1887 
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 159 1897 - 1900
  160 1900 - 1903
  161 1903 - 1904
   
VIHITYT/VIGDA 183 - 184  1843 - 1875 
  185 - 186  1880 - 1900 
     
KUOLLEET/DÖDA 205 1872 - 1878
207 - 209  1880 - 1897 
  210 1898 - 1903
  211 1903 - 1908
     
1) sisältää myös ulkosrk syntyneet 1854-1889 ja kuolleet 1853-1871 / innehåller också utsokne födda 1854-1889 och döda 1853-1871
2) poistettu rippikirjakortti no:t 28, 34, 54, 63, 68, 70, 83, 88, 90, 93, 96, 102, 113, 134, sekä lastenkirjakortti no 543, sisältävät liian uutta tietoa / kommunionböckernas kort 28, 34, 54, 63, 68, 70, 83, 88, 90, 93, 96, 102, 113, 134 och barnböckernas kort 543 avförda eftersom innehåller för nya uppteckningar

Alkuun/Till början