Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HAMMARLAND (497)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.)  1 - 8 1754 - 1775
9 - 13 1776 - 1788
14 - 17 1789 - 1794
18 - 21 1796 - 1801
22 - 25 1802 - 1807
26 - 29 1809 - 1814
30 - 34 1814 - 1819
35 - 39 1820 - 1826
40 - 44 1827 - 1833
45 - 49 1834 - 1840
50 - 55 1841 - 1847
56 - 61 1848 - 1854
62 - 66 1855 - 1861
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER (konv.) 67 - 68 1832 - 1853
  69 - 70 1854 - 1865