Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HAMINAN KADETTISEURAKUNTA - FREDRIKSHAMNS KADETTFÖRSAMLING (287)

   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER
Kadettikoulu/Kadettskola
(konv.)
59 - 60  1821 - 1827 
  61 - 64  1828 - 1850 
  65 - 68  1851 - 1860 
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 4 1861 - 1870
  5 - 7 1871 - 1880
  8 - 10 1880 - 1889 1)
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER 11 - 12 1846 - 1868
  13 1869 - 1889
     
SYNTYNEET/FÖDDA 14 1821 - 1859
  15 1860 - 1863
  16 1864 - 1889
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN 18 - 19 1850 - 1902
     
KUULUTETUT, VIHITYT/
FÖRELYSTA, VIGDA 15 1852 - 1875
  17 1875 - 1889
     
VIHITYT/VIGDA 15 1830 - 1839
     
KUOLLEET/DÖDA 15 1822 - 1872
  17 1875 - 1889
     
Huom! / Obs!
1) kortin 10 lopussa palvelusväen luettelo v. 1830 - 1833 / Tjänstefolks förteckning 1830 - 1833 i slutet av kort 10