Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HAMINA - FREDRIKSHAMN (287)

     
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 4  1732 - 1744 
  5 - 9  1756 - 1771 
  10 - 16  1770 - 1798 
  17  1793 - 1839 
  18 - 25  1787 - 1817 
  26 - 28  1800 - 1818 
  29 - 31  1818 - 1832 
  32 - 35  1832 - 1843 
  36 - 40  1818 - 1843 
  41 - 44  1844 - 1855 
  45 - 47  1844 - 1855 
  48 - 58  1856 - 1865 
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER (konv.) 69 - 70 1832 - 1857
  71 - 74 1847 - 1857
  75 - 80 1858 - 1874
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 9 1866 - 1875
  10 - 19 1876 - 1885
  20 - 28 1886 - 1890
  29 - 40 1891 - 1899
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 41 - 44 1875 - 1885
  45 - 49 1886 - 1890
  50 - 55 1891 - 1899
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:sta/ut 180  1861 - 1874 
srk:sta/ut 181 1875 - 1890
srk:aan/in 184 1890 - 1901
srk:sta/ut 188 1890 - 1902
     
SYNTYNEET/FÖDDA 56 1878 - 1879
57 1879 - 1881
  58 1881 - 1886
59 1886 - 1889  
  226 1890 - 1892
  227 1892 - 1894
  228  1894 - 1898 
  229 1896 - 1898
  230  1898 - 1900
  231 1900 - 1903
  232 1903 - 1904 1)
     
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN 293  1842 - 1884 
294 1890 - 1901
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 314 1891 - 1909
     
VIHITYT/VIGDA 56 1878 - 1889
329 1890 - 1904
     
KUOLLEET/DÖDA 59 1878 - 1881
60 1881 - 1889
352 1890 - 1902
  356 1891 - 1905
     
Huom! / Obs!    
1) Sisältää myös kuolleena syntyneet v. 1891 - 1905 / Innehåller också dödfödda 1891 - 1905