Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

HAAPAVESI (206)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.) 1 - 4 1754-1761
  5 - 8 1764-1769
  9 - 11 1770-1777
  12 - 15 1777-1780
  16 - 19 1781-1787
  20 - 25 1788-1794
  26 - 31 1795-1802
  32 - 37 1803-1811
  38 - 43 1812-1818
  44 - 50 1819-1826
  51 - 57 1827-1832
  58 - 65 1833-1839
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 13 1845-1851
  14 - 20 1873-18791)
  93 - 111 1862-1869
     
Huom! / Obs!
1) Rippikirja 1873-1879 sisältää tiedot vain mäkitupalaisten ja itsellisten osalta (talollisia koskeva kirja tuolta ajalta on tuhoutunut tulipalossa). / Kommunionbok 1873-1879 innehåller bara backstugosittare och inhusningar (boken som innehåller bönder 1873-1879 har blivit förstörd i brand).

Alkuun/Till början