Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

GETA (496)
     
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.) 1 - 5 1758 - 1779
  6 - 15 1780 - 1810
  16 - 20 1811 - 1822
  21 - 25 1823 - 1836
  26 - 32 1837 - 1852
  33 - 42 1853 - 1866 1)
     
Huom! / Obs!
1) sisältää myös rippilapset 1869 sekä vierassrk. 1865-1870 / också skriftskolebarn 1869 och utsokne 1865-1870