Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

FAGERVIK

   
     
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 2 1726 - 1731
  3 - 7 1736 - 1760
  8 - 13 1761 - 1784
  14 - 17 1785 - 1796
  18 - 22 1797 - 1810
  23 - 28 1811 - 1831
  29 - 37 1832 - 1859
  38 - 41 1860 - 1873
  42 - 45 1874 - 1892
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER 46 - 47 1822 - 1884
  48 1885 - 1891
     
KASTETUT, VIHITYT, KUOLLEET/    
DÖPTA, VIGDA, DÖDA 49 - 50 1726 - 1736
  54 - 58 1761 - 1805
  59 - 62 1806 - 1852
     
KASTETUT, VIHITYT, KUOLLEET, MUUTTANEET/    
DÖPTA, VIGDA, DÖDA, FLYTTNINGSLÄNGDER 52 - 53 1736 - 1760
     
KASTETUT/DÖPTA 51 1736 - 1752
  63 - 64 1853 - 1891
     
VIHITYT/VIGDA 65 1853 - 1891
     
KUOLLEET/DÖDA 66 1851 - 1891
     
ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE
syntyneet, vihityt, kuolleet/födda, vigda, döda 67 - 69 1838 - 1861

Alkuun/Till början