Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

EURAJOKI - EURAÅMINNE (037)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 2  1695 - 1701 
  3 - 6  1707 - 1713, 
    1722 - 1728  
  7 - 10  1725 - 1733 
  11 - 18  1737 - 1750
  19 - 24  1751 - 1761  
  25 - 30  1762 - 1770
  31 - 36  1771 - 1776 
  37 - 42  1777 - 1782 
  43 - 48  1783 - 1788  
  49 - 55  1789 - 1794
  56 - 63  1795 - 1800  
  64 - 70  1801 - 1806
  71 - 78  1807 - 1812 
  79 - 87  1813 - 1819  
  88 - 96 1820 - 1826 
  97 - 107  1827 - 1833
  108 - 119  1834 - 1840 
 
ARKISTOLUETTELO/ARKIVFÖRTECKNING A  
SISÄLLYSLUETTELO/REGISTER A  
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 14  1839 - 1845 
  15 - 30  1846 - 1852 
  31 - 45  1853 - 1859 
  46 - 63  1860 - 1866 
  64 - 83  1867 - 1876 
  84 - 103  1877 - 1885 
  104 - 124  1886 - 1895 
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan, srk:sta/in och ut 1 1851 - 1853 
  1853 - 1863 
  1863 - 1874 
  1875 - 1886 
  1886 - 1894 
  1894 - 1900 
  7 1900 - 1908
     
SYNTYNEET, KASTETUT/    
FÖDDA, DÖPTA 32 1844 - 1847
  33 1847 - 1849 
  34 1849 - 1852
  35 1852 - 1855
  36 1855 - 1857
  37 1858 - 1859
  38 1859 - 1861
  39 1861 - 1863
  40 1864 - 1866
  41 1866 - 1869
  42 1869 - 1871 
  43 1871 - 1874 
  44 1874 - 1877
  45  1877 - 1879
  46 1879 - 1882
  47 1882 - 1883
  49 1884 - 1885
  50  1885 - 1887 
  51 1887 - 1889
  52 1889 - 1890
  53 1890 - 1892
  54  1892 - 1894
  55 1894 - 1896
  56 1896 - 1897
  57  1898 - 1899
  58 1899 - 1901
  59 1901 - 1903
  60 1903 - 1905
     
KUULUTETUT, VIHITYT/    
FÖRELYSTA, VIGDA 106  1851 - 1858 
  107 1859 - 1865
108  1865 - 1870 
  109  1870 - 1875 
  110  1875 - 1880 
  111  1880 - 1886 
  112  1886 - 1891 
  113  1891 - 1895 
  114   1895 - 1899 
  115 1899
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 116 1900 - 1906
     
KUOLLEET/DÖDA 148 1853 - 1861
149  1861 - 1868 
  150  1868 - 1881 
  151  1881 - 1891 
  152  1891 - 1900 
  153 1900 - 1909
     
ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE    
kastetut/döpta 48 1864 - 1883
     
Huom! / Obs!
Rippikirjakorttien otsikoissa kylät sekä vuosisarjojen lopussa kylähakemisto sivunumeroineen. / Kommunionböckernas mikrokorten: Byarna på rubrikerna samt byförteckning i slutet av varje årsrad.

Alkuun/Till början