Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

EURA (036)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
 
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 2  1685 - 1702 
  1722 - 1729 
  4 - 5  1730 - 1735 
  6 - 10  1736 - 1747 
  11 - 18  1748 - 1758 
  19 - 23  1759 - 1764 
  24 - 27  1773 - 1778 
  28 - 33  1779 - 1789 
  34 - 39  1790 - 1800 
  40 - 43  1801 - 1806 
  44 - 51  1807 - 1818 
  52 - 56  1819 - 1825 
  57 - 62  1826 - 1832 
  63 - 68  1833 - 1839 
  69 - 76  1840 - 1846 
  77 - 85  1847 - 1853 
 
ARKISTOLUETTELO/ARKIVFÖRTECKNING  A  
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 11  1854 - 1860 
  12 - 22  1861 - 1867 
  23 - 35  1868 - 1877 
  36 - 51  1878 - 1887 
  52 - 71  1888 - 1897 
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan, srk:sta/in och ut 1842 - 1847 
  2 1847 - 1854
1854 - 1860 
1861 - 1869 
  1869 - 1880 
  1880 - 1892 
  7 1892 - 1902
     
SYNTYNEET, KASTETUT/    
FÖDDA, DÖPTA 22 1842 - 1844 
  23 1844 - 1847 
  24 1847 - 1851
  25 1851 - 1854
  26 1854 - 1856 
  27  1856 - 1859
  28 1859 - 1862
  29  1862 - 1864 
  30  1865 - 1867
  31 1867 - 1870
  32 1870 - 1872 
  33  1872 - 1874 
  34 1874 - 1876
  35 1876 - 1879
  36 1879 - 1880
  37 1881 - 1883
  38  1883
  39 1883 - 1885
  40  1885 - 1888
  41  1888 - 1890
  42 1890 - 1894
  43 1894 - 1897
  44 1897 - 1899
  45 1899 - 1901
  46 1901 - 1903
  47 1904 - 1906
     
KUOLLEET/DÖDA 93 1829 - 1837
94  1837 - 1848 
  95  1848 - 1855 
  96  1855 - 1861 
  97  1862 - 1873 
  98 1873 - 1902
     
Huom! / Obs!
Rippikirjakorttien otsikoissa kylät sekä vuosisarjojen alussa kuvattuina asiakirjojen tunnukset ja kylähakemisto sivunumeroineen. / Kommunionböckernas mikrokorten: Byarna på rubrikerna, volymens arkivsignum och byförteckning i början av varje årsrad.

Alkuun/Till början