Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ERÄJÄRVI (171)

   
Huom. ks. Orivesi
Obs. se Orivesi
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 4  1728 - 1751 
  5 - 10  1752 - 1779 
  11 - 19  1786 - 1821 
  20 - 26  1822 - 1836 
  27 - 31  1836 - 1842 
  32 - 44  1843 - 1856 
  45 - 53  1856 - 1862 
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 9 1856 - 1862
10 - 18  1863 - 1869 
  19 - 27 1871 - 1880 
  28 - 36  1881 - 1890 
  37 - 47  1891 - 1900 
 
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER 129  1825 - 1854 
  130  1855 - 1885 
  131  1886 - 1890 
  132 1891 - 1905
     
SYNTYNEET, KASTETUT/    
FÖDDA, DÖPTA 141  1829 - 1836 
  142  1836 - 1844 
  143  1844 - 1854 
  144  1854 - 1860 
  146  1861 - 1868 
  147  1868 - 1877 
  148  1877 - 1885 
  149  1885 - 1890 
     
KUULUTETUT, VIHITYT/    
FÖRELYSTA, VIGDA 166 1880 - 1890
     
VIHITYT/VIGDA 165  1842 - 1880 
     
KUOLLEET/DÖDA 168 1891 - 1902
 
ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE    
kastetut/döpta 145 1844 - 1864 
     
     
Huom! / Obs!
Oriveden korttisarjassa Eräjärven kuulutetut ja vihityt v. 1891-1909. / Eräjärvi församlingens förelysta och vigda 1891-1909 finns inom Orivesi församlingens mikrokortsats.

Alkuun/Till början