Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ENONTEKIÖ - ENONTEKIS (204)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER
1 - 3  1722 - 1730 
  4 - 6  1731 - 1763 
  7 - 10 1764 - 1805 
  11- 14 1780 - 1805
  15 - 18 1806 - 1815
  19 1826 - 1836
  20 - 22 1858 - 1867
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 4 1868 - 1880
  5 - 8 1881 - 1890
  9 - 14 1891 - 1900
   
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 76 - 79 1881 - 1890
  80 - 82 1891 - 1900
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan, srk:sta/in och ut 1 1856 - 1879
srk:aan/in 2 1880 - 1910
srk:sta/ut 3 1880 - 1910
     
KASTETUT/DÖPTA 23 - 24 1720 - 1752
  25 1752 - 1762
  26 - 28 1762 - 1834
  29 - 30 1835 - 1879
12 - 14 1880 - 1900
  15 - 16 1900 - 1908
     
RIPPIKOULU/SKRIFTSKOLEBARN  40 - 41 1882 - 1910
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 37 1789 - 1796
  38 1797 - 1803
     
VIHITYT/VIGDA 34 1722 - 1774
  35 1776 - 1833
  36 1835 - 1879
     
KUOLLEET/DÖDA 31 1722 - 1776
  32 1776 - 1834
  33 1835 - 1879
     

Alkuun/Till början