Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

DRAGSFJÄRD (488)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 6  1746 - 1768 
  7 - 13  1780 - 1790 
  14 - 19  1791 - 1802 
  20 - 25  1803 - 1811 
  26 - 29  1812 - 1822
  30 - 37  1821 - 1831 
  38 - 47  1832 - 1845 
  48 - 54  1846 - 1853 
  55 - 63  1854 - 1860 
     
Huom! / Obs!    
- Kortit 20 - 25 sisältävät myös kinkerit v. 1803 - 1812 sekä vaivaisruodut v.1803 - 1812 /
   Kort 20 - 25 innehåller också läsförhör 1803 - 1812 samt rotefattiga 1803 - 1812
- Kortit 26 - 29 sisältävät myös kinkerit v. 1811 - 1818 / Kort 26 - 29 innehåller också läsförhör 1811 - 1818
- Kortit 30 - 37 sisältävät myös kinkerit v. 1821 - 1830 / Kort 30 - 37 innehåller också läsförhör 1821 - 1830
- Kortit 48 - 54 sisältävät myös kinkerit v. 1846 - 1855 / Kort 48 - 54 innehåller också läsförhör 1846 - 1855