Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

BROMARV (486)

   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 4  1734 - 1745 
  1747 - 1753 
  6 - 8  1754 - 1760 
  9 - 12  1761 - 1767 
  13 - 16  1768 - 1774 
  17 - 20  1778 - 1783 
  21 - 24  1788 - 1793 
  25 - 30  1795 - 1801 
  31 - 36  1802 - 1807 
  37 - 41  1804 - 1809 
  42 - 47  1808 - 1813 
  48 - 54  1814 - 1821 
  55 - 61  1822 - 1827 
  62 - 67  1829 - 1835 
  68 - 74  1836 - 1842 
  75 - 82  1843 - 1849 
  83 - 90  1850 - 1856 
  91 - 99  1857 - 1863 
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 10 1850 - 1856
  11 - 22 1857 - 1863
  23 - 36 1864 - 1870
  37 - 50 1871 - 1880
  51 - 66 1881 - 1890
  67 - 84 1891 - 1900
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER 1 - 4 1838 - 1864
  5 - 6 1865 - 1880
  7 - 9 1881 - 1905
  10 1882 - 1883 1)
     
KASTETUT/DÖPTA 19 - 21 1849 - 1861
  22 - 25 1861 - 1873
  26 - 30 1874 - 1882
  31 - 32 1883 - 1890
  33 - 37 1891 - 1902
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 57 - 58 1878 - 1901
     
VIHITYT/VIGDA 64 - 65 1838 - 1863
  66 - 67 1864 - 1890
  68 1891 - 1905
     
KUOLLEET/DÖDA 76 - 77 1838 - 1860
  78 - 79 1861 - 1890
  80 1891 - 1904
     
Huom! / Obs!
1) Sisältää Hangon kaupungin muuttaneita / Innehåller Hangö stadens flyttningslängder

Alkuun/Till början