Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ASKAINEN - VILLNÄS (065)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.)  1 - 7  1769 - 1780 
  8 - 14  1781 - 1792 
  15 - 20  1794 - 1806 
  21 - 25  1808 - 1813 
  26 - 31  1814 - 1820 
  32 - 37  1822 - 1828 
  38 - 42  1829 - 1835 
  43 - 47  1836 - 1842 
  48 - 53  1843 - 1849 
  54 - 59  1850 - 1856 
  60 - 66  1857 - 1863