Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ARTJÄRVI - ARTSJÖ (001)

     
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.) 1 - 5 1740 - 1747
  6 - 12 1748 - 1769
  13 - 16 1770 - 1782
  17 - 23 1783 - 1789
   24 - 28 1790 - 1800
   29 - 32 1801 - 1810
  33 - 38 1811 - 1821
  39 - 43 1822 - 1832
  44 - 53 1833 - 1844
  54 - 64 1845 - 1854
  65 - 78 1855 - 1874
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 14 1855 - 1874
  15 - 29 1874 - 1880
  30 - 44 1880 - 1889
  45 - 50 A 1890 - 1899
50 B 1890 - 1899
51 - 62 1890 - 1899
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER    
(konv.) 79 - 81 1802 -
  82 - 85 1823 -
  86 - 92 1838 - 1848
  93 - 100 1848 - 1874
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 196 -203 1848 - 1874
204 - 211 1875 -1879
212 - 219 1880 - 1889
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER 220 1868 - 1881
221 - 223 1882 - 1902
     
SYNTYNEET/FÖDDA 239 - 248 1843 - 1872
249 - 258 1872 - 1905
     
VIHITYT/VIGDA 293 - 295 1844 - 1893
     
HAUDATUT/BEGRAVADE 282 1892 - 1902
     
     
KASTETUT ulkosrk/    
DÖPTA utsokne 308 - 309 1838 - 1864
310 - 311 1864 - 1909
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 317 - 319 1873 -1901
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN 327 - 330 1836 - 1909
     

Alkuun/Till början