Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ANJALA (282)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER    
(konv.) 1 - 4  1791 - 1797 
  5 - 10  1798 - 1809 
  11 - 16  1810 - 1820 
  17 - 22  1821 - 1832 
  23 - 29  1833 - 1844 
  30 - 37  1845 - 1857 
  38 - 46  1859 - 1868 
     
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER    
(konv.) 47 - 50  1783 
  51 - 57  1820 
  58 - 60  1835 
  61 - 65  1850 
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 8 1859 - 1868
  9 - 16  1869 - 1878 
  17 - 24  1879 
  25 - 33  1880 - 1889
  34 - 42  1890 - 1899 
 
LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER 174 - 178 1881 - 1889
179 - 183  1890 - 1899 
 
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan/in 48  1866 - 1877
 
srk:sta/ut 49 - 50   1860 - 1863 
  51 - 52  1864 - 1868 
  53  1869 - 1873 
  54  1874 - 1878 
  55  1878 - 1880 
  56 - 57  1880 - 1889 
     
SYNTYNEET JA KASTETUT/    
FÖDDA OCH DÖDA 1 - 4  1860 - 1880 
  5 - 7  1880 - 1889 
  8 - 11  1890 - 1900 
  12 - 15 1890 - 1908
     
VIHITYT/VIGDA 70 1860 - 1879
  71 1880 - 1889 
  72 1890 - 1902
     
KUOLLEET/DÖDA 95  1860 - 1880 
  96 1880 - 1889
97 1890 - 1901

Alkuun/Till början