Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ALAVETELI - NEDERVETIL (533)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.) 1 - 3  1754 - 1769 
  4 - 7  1769 - 1780 
     
RIPPIKIRJAT, RIPPILAPSET (konv.)/    
KOMMUNIONBÖCKER, SKRIFTSKOLEBARN (konv.) 8 - 10  1781 - 1787 
  11 - 13  1788 - 1794 
  14 - 16  1795 - 1801 
  17 - 20  1802 - 1808 
  21 - 25  1809 - 1815 
  26 - 30  1816 - 1824 
  31 - 36  1825 - 1835 
  37 - 42  1836 - 1843 
  43 - 49  1844 - 1854 
  50 - 57  1854 - 1865