Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

ALAHÄRMÄ (419)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
   
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 6  1734 - 1760  1)
  7 - 11  1791 - 1796 
  12- 19  1804 -1810 
  20 - 26  1811 - 1817 
  27 - 33  1818 - 1828 
  34 - 43  1829 - 1838 
  44 - 55  1839 - 1845 
  56 - 75  1846 - 1852 
  76 - 101  1853 - 1860 
  102 - 129  1861 - 1869 
  130 - 163  1870 - 1879 
  164 - 190  1880 - 1886 
  191 - 227  1887 - 1896 
     
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:sta/ut 1 - 3  1806 - 1844 
srk:aan/in 4 - 6  1806 - 1844 
srk:aan ja srk:sta/in och ut 7 - 11  1845 - 1894 
  12  1895 - 1904
     
SYNTYNEET JA KASTETUT/    
FÖDDA OCH DÖPTA 1 - 4  1734 - 1759  2)
6 - 9  1778 - 1797 
10 - 16 1798 - 1821
17 - 24 1822 - 1842
25 - 31 1843 - 1856
32 - 41  1857 - 1876 
  42 - 51  1877 - 1891 
  52 - 55  1892 - 1900 
  56 - 58 1900 - 1905
     
RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN 1 - 6 1845 - 1897
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 1 - 3  1867 -1895 
  4 - 5 1896 - 1908
     
VIHITYT/VIGDA 1 - 3  1734 - 1797 
  4 - 6  1798 - 1856 
  7 - 9  1857 - 1896 
     
KUOLLEET/DÖDA 1734 - 1759 
3 - 4  1778 - 1797 
  5 - 6  1798 - 1821 
  7 - 8  1822 - 1844 
  9 - 10  1845 - 1856 
  11 - 14  1857 - 1884 
  15 - 17  1885 - 1898 
  18 - 19 1898 - 1906
     
SEKALAISIA/DIVERSE  
Vihityt/Vigda   1734 - 1760
Haudatut/Begravade   1696 - 1697
Syntyneet/Födda   1724 - 1727
Syntyneet/Födda   1712 - 1713
Kuolleet/Döda   1697 - 1710
Syntyneet/Födda   1701 - 1704
SEKALAISIA/DIVERSE  
Syntyneet/Födda   1707 - 1712
     

Huom! / Obs!
1) 1760 - 1790 kirjat palaneet / 1760 - 1790 bränd
2) 1760 - 1777 luettelot tuhoutuneet / 1760 - 1777 böckerna har blivit förstörda

Alkuun/Till början