Paluu hakemistoon/Retur till församlingslistning

 

AKAA - ACKAS (131)
   
   
  korttien numerot
kort nr
vuodet
år
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 7  1723 - 1731 
(konv.) 8 - 12  1759 - 1770 
  13 - 16  1774 - 1779 
  17 - 23  1783 - 1788 
  24 - 29  1803 - 1806 
  30 - 36  1812 - 1815 
  37 - 43  1821 - 1828 
  44 - 52  1829 - 1835 
  53 - 62  1839 - 1846 
  63 - 72  1847 - 1853 
     
RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER 1 - 11  1854 - 1860 
  12 - 22  1861 - 1867 
  23 - 33  1868 - 1877 
  34 - 47  1878 - 1887 
  48 - 56  1888 - 1897 
   
MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER    
srk:aan/in 1833 - 1860 
  1860 - 1886 
  1886 - 1889 
srk:sta/ut 24  1837 - 1862 
25  1862 - 1876 
26  1876 - 1889 
srk:aan ja srk:sta/in och ut 1888 - 1893 
1893 - 1896 
  1896 - 1899 
  7 1899 - 1909
  8 1903 - 1907
     
SYNTYNEET JA KASTETUT/    
FÖDDA OCH DÖPTA 39  1845 -1848 
  40  1848 - 1852 
  41  1852 - 1855 
  42  1855 - 1860 
  43  1860 - 1866 
  44  1866 -1872 
  45  1872 -1878 
  46  1878 - 1882 
  47  1882 - 1884 
  48  1884 - 1886 
  49  1886 - 1888 
50  1888 - 1889 
  51  1889 
  52  1890 - 1892 
  53  1892 - 1894 
  54  1894 - 1896 
  55  1896 - 1897 
  56  1897 - 1900 
  57 1900 - 1902
  58 1902
  59 1903 - 1905
     
KUULUTETUT/FÖRELYSTA 101  1886 - 1894 
  102 1894 - 1901
  103 1901 - 1909
     
VIHITYT/VIGDA 115  1833 - 1849 
  116  1849 - 1869 
  117  1869 - 1885 
  118  1885 
119  1886 - 1897 
  120 1897 - 1908
     
KUOLLEET/DÖDA 143  1810 - 1822 
  144  1822 - 1838 
  145  1838 - 1856 
  146  1856 - 1881 
  147  1881 - 1889 
  148  1890 - 1898 
  149  1898 - 1905
     
ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE    
kastetut/döpta 161 - 162 1853 - 1888
  163 - 164 1888 - 1899
     

Alkuun/Till början