Nätutställningar

Jaa

Det Ryska Sveaborg
Hurdant var det ryska Sveaborg - Krepost Sveaborg

Under vår dyra lag – Lantdagen 1863–1864
Riksarkivets och Riksdagens gemensamma utställning

Fenno-judaica
Utställningen Fenno Judaica presenterar de finska judarnas historia och kultur under en tidsperiod på över 100 år med hjälp av dokument och fotografier från Finska judarnas arkiv

Ljuset till havs
Finlands fyrar 1753-1906

1808 - 1809 dokument om Finland i krig
Dokument i digital form för användning i skolundervisningen

1918 – Medborgarkriget berättat med hjälp av handlingar
Utställningen presenterar dokument, som hänför sig till krigshändelserna ända från krigets utbrott till april 1918, då Finlands folkkommissariats verksamhet upphörde.