Utställningar

Jaa

Pro Finlandia. Finlands väg till självständighet.

Fjärde etappen i den utställningsserie som belyser Finlands väg till självständighet uppmärksammar särskilt relationerna mellan Finland och Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Utställningsserien visar hur man i andra europeiska länder såg på Finland, finländarna och Finlands strävanden under årtiondena innan landet blev självständigt och under de första åren som ett självständigt land.

På utställningen visas dokument i original, publikationer, fotografier, målningar och tidsenliga föremål. Dess centrala teman är anslutningen av Finland till Ryssland 1809, Finlands ställning som en del av Ryska kejsardömet, de möjligheter ställningen som storfurstendöme erbjöd finländare, konstnärsförbindelserna och de händelser som ledde till det ryska imperiets fall.

Utställningen är öppen i Riksarkivet (Ftedsgatan 17, Helsingfors) tisdag–fredag 5.12.2017-31.8.2018 från kl. 10 inom ramen för Riksarkivets öppettider. Utställningen har fritt inträde. Observera att byggnaden inte är tillgänglig. Guidade rundturer för grupper ordnas enligt överenskommelse.

Läs mera

 

Till utställningarna ansluter sig också en diger publikationsserie.Permanent utställning om papperets historia

I juni 2009 överfördes Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s (KLC) samling till Riksarkivet. Den omfattar en betydelsefull pappershistorisk samling och en boksamling om tillverkning och identifiering av papper.

Detta material har sammanställts till en pappershistorisk basutställning som finns i foajén utanför Riksarkivets föreläsningssal (Fredsgatan 17, Helsingfors).