Utställningar

Jaa

Finland i äldre kartografi – utställning i Riksarkivet

Associazione Giovane Europa Ascoli i Piceno, Italien, har producerat en kartutställning som uppmärksammar det sekelgamla självständiga Finland. Förberedandet av utställningen har varit ett samprojekt mellan Italiens ambassad, Italiens kulturinstitut och Riksarkivet, med föreningen Finland-Italien r.f. och Niinivirta European Cargo Ab som samarbetspartner.

De kartografiska skildringarna av Finland är i fokus för utställningen, som bjuder på en tidsresa från 1500-talet till 1900-talet med hjälp av historiska kartor och beskrivningar av Finland. Särskild uppmärksamhet ägnas de satiriska kartor som producerats under tidsperioden mellan 1800-talets slut och första världskrigets utbrott, eftersom detta skede är av särskild betydelse för Finlands självständighet. Utställningen återger över 40 kartor ur Gianni Brandozzi-samlingen och Riksarkivets kartsamling.

Utställningen kan beses i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) från den 21 september till den 17 november under arkivets öppethållningstider. Fri entré. Vi ber Er observera att personer med funktionshinder kan ha svårt att ta sig in i Riksarkivet.

 Permanent utställning om papperets historia

I juni 2009 överfördes Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s (KLC) samling till Riksarkivet. Den omfattar en betydelsefull pappershistorisk samling och en boksamling om tillverkning och identifiering av papper.

Detta material har sammanställts till en pappershistorisk basutställning som finns i foajén utanför Riksarkivets föreläsningssal (Fredsgatan 17, Helsingfors).