Hoppa till huvudinnehållet

Fjärrlån

Du kan låna originaldokument från en enhet inom Riksarkivet till en annan och till utomstående inrättningar som har erhållit lånerätt.

Gär så här

  • Du kan beställa fjärrlån via webbtjänsten Astia eller det arkiv eller bibliotek som du anlitar.
  • Expeditionskostnaderna för fjärrlån uppbärs av kunden. För skötsel av tjänsteärenden kan tjänstelån beviljas.

Observera

  • Alla dokument kan emellertid inte lånas. Denna regel gäller också de dokument som finns som bruksfilm eller annan brukskopia.
  • Då det är fråga om dokument i privata arkiv ska villkoren i överlåtelseavtalen beaktas.

Organisationer med rätt till fjärrlån

  • Centralarkivet för Finlands näringsliv ELKA
  • Kuopio universitetsbibliotek
  • Lapplands universitetsbibliotek
  • Tammerfors stadsarkiv
  • Tammerfors universitetsbibliotek
  • Ålands landskapsarkiv