Tentamenstillfällen för grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion ordnas år 2017 följande fredagar kl. 9.00-13.00:

27.1.2017
24.2.2017
31.3.2017
28.4.2017
2.6.2017
29.9.2017
27.10.2017
24.11.2017 

Anmäla dig till tentamen för grundexamen per e-post under adress kirjaamo@arkisto.fi senast en vecka före tentamensdagen.