Jaa

Tentamenstillfällen för grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion ordnas år 2017 följande fredagar kl. 9.00-13.00:

27.1.2017
24.2.2017
31.3.2017
28.4.2017
2.6.2017
29.9.2017
27.10.2017
24.11.2017 

26.1.2018

23.2.2018

23.3.2018

27.4.2018

25.5.2018

28.9.2018

26.10.2018

30.11.2018


Anmäl dig till tentamen för grundexamen per e-post under adress kirjaamo@arkisto.fi senast en vecka före tentamensdagen. Meddela vilken modul och på vilket av Riksarkivets verksamhetsställen du avser tentera.