Hoppa till huvudinnehållet

Statsbidrag

Enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) är Riksarkivet statsbidragsmyndighet gentemot de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Statsbidrag beviljade i euro 2016–2018

Arkiv 2018 2017 2016
Finska Litteratursällskapet 1 730 000 1 725 552 1 725 552
Centralarkivet för Finlands näringsliv (på finska) 997 864 1 014 547 1 014 547
Arbetararkivet 720 000 718 452 718 452
Svenska litteratursällskapet i Finland (verksamhetsstället i Helsingfors) 670 000 669 199 669 199
Folkets Arkiv 480 000 475 130 475 130
Borgerliga Arbetets Arkiv 201 685 198 634 198 634
Centerns och landsbygdens arkiv 192 000 191 000 191 000
Tjänstemannaarkivet 199 692 188 706 186 706
Finlands Idrottsarkiv (på finska) 165 612 162 380 162 380
Svenska centralarkivet 144 740 140 000 140 000
Urho Kekkonens arkiv (på finska) 111 550 117 400 117 400
Totalt 5 613 143 5 601 000 5 599 000