Vi beviljar stöd till privata arkiv med statsunderstöd

Jaa

Enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) är Riksarkivet statsbidragsmyndighet gentemot de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Statsbidrag beviljade 2016–2018

Arkiv

2018

2017

2016

Finska Litteratursällskapet

1 730 000

1 725 552

1 725 552

Centralarkivet för Finlands näringsliv

997 864

1 014 547

1 014 547

Arbetararkivet

720 000

718 452

718 452

Svenska litteratursällskapet i Finland (verksamhetsstället i Helsingfors)

670 000

669 199

669 199

Folkets Arkiv

480 000

475 130

475 130

Borgerliga Arbetets Arkiv

201 685

198 634

198 634

Centerns och landsbygdens arkiv

192 000

191 000

191 000

Tjänstemannaarkivet

199 692

188 706

186 706

Finlands Idrottsarkiv

165 612

162 380

162 380

Svenska centralarkivet

144 740

140 000

140 000

Urho Kekkonens arkiv

111 550

117 400

117 400

Totalt

5 613 143

5 601 000

5 599 000