Vi beviljar stöd till privata arkiv med statsunderstöd

Jaa

Enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) är Riksarkivet statsbidragsmyndighet gentemot de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Statsbidrag beviljade 2015–2017

Arkiv

2017

2016

2015

Finska Litteratursällskapet

1 725 552

1 725 552

1 700 052

Centralarkivet för Finlands näringsliv

1 014 547

1 014 547

959 318

Arbetararkivet

718 452

718 452

707 835

Svenska litteratursällskapet i Finland (verksamhetsstället i Helsingfors)

669 199

669 199

659 309

Folkets Arkiv

475 130

475 130

465 814

Borgerliga Arbetets Arkiv

198 634

198 634

194 739

Centerns och landsbygdens arkiv

191 000

191 000

188 246

Tjänstemannaarkivet

188 706

186 706

173 502

Finlands Idrottsarkiv

162 380

162 380

138 898

Svenska centralarkivet

140 000

140 000

137 890

Urho Kekkonens arkiv

117 400

117 400

117 397

Totalt

5 601 000

5 599 000

5 443 000