TKA-/KA-dokument

TKA-/KA-dokumenten är för ämbetsverk och inrättningar samt förvaltningsområden specifika och preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal.

Med länkarna nedan hittar du Riksarkivets gällande, preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal, jämte bilagor, som PDF-filer.

Dokumenten får inte publiceras utan Riksarkivets tillstånd.

TKA 298251

För ämbetsverk specifikt preciserande tjänstekollektivavtal

Bilaga 1, personlig lönedel
Bilaga 2, lönetabell
Preciserande tjänstekollektivavtal om tidpunkt för utbetalning av semesterpenning

Avtal om avlöningssystem

Bilaga 1, uppgifternas kravnivå
Bilaga 2a, blanketter för utvecklingssamtal
Bilaga 2b, nivåer för bedömning av personlig prestation

Avtalsparter: Riksarkivet, Pardia rf. Fosu rf. JHL rf.

Datum för undertecknande: 14.3.2017

Giltighetstid: 1.4.2017–31.1.2018

Övriga TKA-/KA-dokument för statliga ämbetsverk och inrättningar: Fliken VES/TES Netras webbplats

Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå på finansministeriets webbplats.