Hoppa till huvudinnehållet

Indexering av mantalslängder

Riksarkivet och FamilySearch samarbetar i indexering av mantalslängder (1809–1915). Utarbetande av kataloger, indexering, genomförs som frivilligarbete med FamilySearch Webbverktyget.

Vi bjuder in frivilliga för att genomföra indexeringsarbetet. Riksarkivet har inte reserverat resurser för att instruera i användningen av indexeringsverktyget. Bekanta dig med instruktioner om hur du tar Webbverktyget i bruk (pdf på finska). Vi har också startat en Facebook-grupp med namnet Indexering av mantalslängder där indexerare kan dela sina erfarenheter. På webbplatsen FamilySearch hittas allmänna riktlinjer på engelska och en instruktionsvideo.

Mantalslängderna, som är digitaliserade eller ska bli digitaliserade, är omedelbart fritt tillgängliga i det digitala arkivet. Kataloger producerade av frivilliga medhjälpare överförs till Digitalarkivet så snabbt som möjligt efter att de har blivit färdiga.

Webbverktyget för indexering är på engelska, men namnen på metadatafälten som ska samlas samt indexeringsinstruktionerna har översatts till finska och syns på finska på Webbverktygets skärm. Indexeringsinstruktioner, sammanfattning (pdf på finska).

Till verktyget har nedladdats mantalslängder, som blivit digitaliserade från mikrofilmer, för åren som slutar med 0 eller 5 (lista över digitaliserade mantalslängder (pdf på finska). Under 2016 ämnar man lansera ett gemensamt projekt med Genealogiska Samfundet i Utah (GSU), där man digitaliserar mantalslängder från de saknade mellanliggande åren fram till år 1916. I framtiden ska indexeringen genomföras uppdelad per län.

Under indexeringsarbetet insamlas namn på byar, gårdar och personer till arkivverket och dessutom andra metadata till databasen FamilySearch.

Nedladdning av indexeringsverktyget:

Instruktioner och instruktionsvideo: