Hoppa till huvudinnehållet

Rysslandssamarbete

Riksarkivets Rysslandssamarbete är en del av internationell forsknings- och utvecklingsverksamhet, vars syfte är att förvärva digitala kopior av dokument som berör Finland, samt befrämja mångsidig forskningsanvändning av dessa dokument. 

Samarbetet emellan Riksarkivet och det ryska arkivet Rosarhiv är grundat på ett femårigt ramavtal, som ingicks för första gången år 2005 och förnyades åren 2010 och 2015. Fram till 2017 har Riksarkivet ingått 42 avtal med flera arkiv i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Georgien och Armenien samt ramavtal med Rosarhiv, Ryska historiska sällskapet, Karelska republikens kulturministerium, arkivkommittén i St. Petersburg, arkivkommittén i Murmanskregionen och arkivförvaltningen i Sverdlovskregionen. En del av dem är avgiftsbelagda avtal och en del bytesavtal, samt ramavtal med Rosarhiv, Ryska historiska sällskapet, Karelska republikens kulturministerium, arkivkommittén i St. Petersburg, arkivkommittén i Murmanskregionen och arkivförvaltningen i Sverdlovskregionen.

De anskaffade digitala dokumenten är lagrade i Digitalarkivet, men de är tillgängliga endast i Riksarkivets forskarsalar. Information om dokumenten finns i VAKKA-databasen. Fram till utgången av 2015 har från Ryssland anskaffats ungefär en miljon dokumentuttag. De flesta dokumenten har anknytning till politisk historia.

Riktlinjer angående anskaffningen diskuteras med forskarsamhället och forskningsprojekt så att deras verkliga materialbehov kan uppfyllas.  

Mer information:

  • Det anskaffade materialet och avtalen: utvecklingschef Dmitri Frolov
  • Användning av anskaffade material: forskare Anna Vartiala
  • Anskaffningspolitik och främjande av forskningsbruk: forskningsdirektör Päivi Happonen eller utvecklingschef Anne Wilenius
  • Kontakt förnamn.efternamn@arkisto.fi