Hoppa till huvudinnehållet

AHAA-katalogtjänsten

Arkivens gemensamma katalogtjänst omfattar beskrivning av olika typer av material.

Tjänsten erbjuder

  • för arkiv ett verktyg för att stöda beskrivnings- och organiseringsprocessen av material, samt olika rapporteringsfunktioner. Katalogtjänsten kommer att innehålla även andra datahanteringstjänster.
  • möjlighet och stöd för organisationer, som deltar i tjänsten, att arbeta i bättre harmoni med andra arkiv.
  • möjlighet att bygga nya tjänster baserade på uppgifter lagrade i katalogtjänsten.

Katalogtjänsten fungerar som bakgrundssystem för det nationella digitala biblioteket och drar nytta av de tjänster som Finto erbjuder.

Riksarkivet, Finska litteratursällskapet, CSC - IT-centret för vetenskap, Borgerliga Arbetets Arkiv, Centerns och landsbygdens arkiv, Svenska centralarkivet och Folkets Arkiv är involverade i projektet. Projektet finansieras av ministeriet för utbildning och kultur.

Katalogtjänsten kan användas för att beskriva, katalogisera och administrera arkivmaterialets beskrivnings- och katalogiseringsuppgifter. Tjänsten kan användas för att ersätta överlappande beskrivande hanteringssystem för metadata i olika organisationer.

Även andra arkiv, som är involverade i projektet, kan ansluta sig som användare till den färdiga tjänsten. Arkiven som använder tjänsten tillhör AHAA-konsortiet, vars förvaltningsmodells noggrannare planering sker under projektets gång.

Bestämning av behoven av tjänsten har upprättats under våren 2012. Genomförandet av tjänsten sker i versioner som testas under projektets gång åren 2016–2018. Tjänstens införandedatum är organisationsspecifika.

Ytterligare information:

överinspektör Miia Herrala, förnamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7206