Riksarkivet

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Vårt ämbetsverk fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vårt verksamhetsområde är hela landet. Som tf. generaldirektör fungerar Päivi Happonen.