Riksarkivet främjar öppenhet i informationen

Riksarkivet är ansvarigt för att dokumenten med sina uppgifter, som hör till det nationella kulturarvet, är varaktigt lagrade, tillgängliga och står till hands. Det är en arkiveringsexpertmyndighet och främjar den heraldiska kulturen.

Riksarkivet har ansvaret för datahantering, dokumentation, forskning och utveckling samt koordination av verksamheten. Byrån hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhetsområde är hela landet.

Riksarkivet har ca 240 anställda. Generaldirektör är riksarkivarie Jussi Nuorteva.