Nättjänster och databaser

Jaa

Våra databaser betjänar dig i ditt sökande av information.

Vänligen stig in!

 

Webbtjänsten Astia

Sök och beställ material till forskarsalen eller begär dokument och information.

Digitalarkivet

Du hittar Riksarkivets digitaliserade dokument här. Du kan också följa utvecklingen av digitaliseringen på våra webbsidor.

Arkistojen Portti

Vår användartjänst ger dig råd och tips om användningen av material. Du kan söka information enligt ämne eller material, bekanta dig med personhistoriska källor eller instruktioner för användning av material.

Arkivdatabasen VAKKA

Riksarkivets insamlingsdatabas som innehåller katalog- och beskrivningsinformation om material.

Arkivregistret Aarre

Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet.

Kartregistret

På Riksarkivets VAKKA-databas finns kartorna och ritningarna.

Finna

Skatterna i finska arkiv, bibliotek och museer med samma sök.

Erkki

En databas för specialbibliotek. Finn i Riksarkivets samlingar litteratur som stöder arkivbranschen, dokumentförvaltningen och användningen av arkiv samt litteratur med anknytning till historiebranschen, heraldiken och sigillografin.

 

Släktrelaterat

Arkistojen Portti

 

Karelen-databasen

Databasen innehåller kyrkoböckerna från det överlämnade Karelens område från år 1600 och framåt.

 

Generalregistret över bosättningen i Finland

Källinformation om bosättningen grupperad efter kommun, årligen progressivt.

 

Krigsrelaterade

Stamkort

Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension.

  • Såhär beställer du ett stamkort

Arkistojen Portti

Arkivregistret Aarre

Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet.

 

Krigsdödade i Finland 1914– 1922

Databas om personer som blivit dödade i krigsförhållanden (under åren) 1914–22. Databasen upptar uppgifter om 39 550 krigsdöda, av vilka cirka 93 % miste livet under 1918 års krig och dess efterspel.

 

Omkomna i Finlands krig 1939–1945

Databasen om personer som omkommit i finländska krig (under åren) 1939–1945 upptar uppgifter om 95 000 krigsdöda finländare och utlänningar som tjänstgjort i Finland.

 

Finland, krigsfångarna och personutlämningarna

Databas om omkomna sovjetiska krigsfångar 1941–44 samt döda i civila läger 1941–44.

 

Rysslandsrelaterade

Documenta Carelica

Portalen möjliggör användning av den forna Ladoga-Karelens och nuvarande Ryska Karelen-regionens forskningsmaterial för vetenskapliga och andra forskningsändamål.

 

Novgorod-Finland

Information om Novgorod-regionens statsarkivs verksamhet, presentation av material som förvaras i Ryska statens arkiv för gamla handlingar (RGADA) och har anslutning till portalens tema samt länklista över informationskällor på nätet och vetenskaplig sökdata, som möjliggör snabb datahämtning om Novgorod-regionens och Finlands historia.

 

Det ryska Sveaborg

Sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors började byggas år 1748 under den svenska tiden. Fästningen, som fick namnet Sveaborg, kapitulerade i maj 1808 för de ryska trupperna. Den ryska tiden på fästningen varade till 1918. Hurdant var det ryska Sveaborg – Krepost Sveaborg? Bekanta dig med Sveaborgs webbutställning som delvis har genomförts med dokument från Riksarkivet.

 

Övriga

 

Diplomatarium Fennicum

En förnyad databas om Finlands medeltida dokumentkällor.

 

Europeana Heraldica

Den heraldiska databasen innehåller omkring 2 200 kommunvapen från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Utöver dessa finns där tusen sigill som hör till Riksarkivets Heraldica-samling.

 

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos

Ett arkiv som inrättats av Finska Litteratursällskapet och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden. Arkivet utökar sina samlingar och bildar nätverk internationellt. Arkivet är ett resultat av projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018).

 

Pappershistoriska databasen

Pappershistoriska databasen är avsedd för dokumentering och klassificering av historiska, främst finska handgjorda papper.

 

Riksomfattande privatarkivregister

En referensdatabas, som underhålls av Riksarkivet och där man samlar grundläggande information om data lagrade i deltagande institutioners egna databaser. Referensdatabasens uppgifter uppdateras inte längre. Referensdatabasen ska i framtiden ersättas med Finna-söktjänsten.