Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i Vasa

I Riksarkivet i Vasa förvaras områdets (Österbottens, Mellersta Österbottens och Sydösterbottens förbund) distrikts- och lokalmyndigheters arkiv. Här finns lagrade även ett antal kyrkliga och vissa kommunala arkiv. Utöver myndigheternas arkiv förvaras i Vasa flera hundra privata arkiv, såsom arkiv av företag, föreningar och sällskap, byar, gårdar, släkter, familjer och privatpersoner.

Det äldsta dokumentet är ett köpebrev från år 1407 i Norra Vallgrunds byarkiv. De äldsta statliga myndigheternas handlingar är i regel från 1600- och 1700-talen. Merparten av dokumenten är dock från 1800- och 1900-talen. Totalt förvaras här ungefär 2 800 arkiv med 7 500 hyllmeter handlingar.

Utöver originaldokument lagras här avskrifter av dokument (mikrofilmer och -kort). Det mikrofilmade materialet innehåller bland annat de äldsta domböckerna och mantalslängderna samt församlingarnas kyrkoböcker. Mikrofilmer finns totalt cirka 2 600 och mikrokort 92 500 stycken.