Materialet i Uleåborg

I Riksarkivet i Uleåborg förvaras regionala och lokala statliga myndigheters arkiv från Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands förbund (före detta Uleåborgs och Lapplands län). När det gäller myndighetsmaterial kan man dessutom nämna före detta Petsamo kommuns arkiv, dokument från Finlands beskickningar utomlands före 1947 och församlingarnas äldsta material, som omfattar befolkningsregisterhandlingar som är tillgängliga via Digitalarkivet som självbetjäning.

Privata aktörers dvs. privatpersoners, föreningars och företags arkiv utgör en stor del av materialet. Arkiven efter representanter för den læstadianska rörelsen och efter föreningar och privatpersoner med nära anknytning till rörelsen har samlats i den så kallade Laestadiana-samlingen.

Det äldsta dokumentet är ett brev i Ijos församlings arkiv från 1558. Den äldsta handlingen på finska är ett fiskeavtal mellan invånarna i Kuivaniemi by i Ijo och kyrkoherden och länsmannen i Ijo från 1631. Mer enhetligt material finns från och med början av 1700-talet. Totalt utgör arkivmaterialet cirka 16,8 hyllkilometer.

För forskarbruk finns kopior av dokument som berör Norra Finland från andra arkiv i Finland och i utlandet, främst då från Sverige och Norge.

I Uleåborg förvaras arkivet av den mest kända norrfinländaren, Julgubben. Alltsedan 1997 har man varje år utökat samlingen med ett urval av de brev som Julgubben mottagit från hela världen.