Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i St. Michel

I Riksarkivet i St. Michel förvaras handlingar från områdena Södra Savolax, Södra Karelen, Kymmenedalen och överlåtna Karelen.

I St. Michel tar man emot områdets över fyrtio år gamla statliga myndigheters handlingar som ska förvaras permanent. Till arkivets uppdrag hör också att värna om kommunalt, kyrkligt och privat arkivmaterial som ingår i det nationella kulturarvet och vid behov emotta dylikt material för förvaring.

Material kan sökas elektroniskt i Vakka-arkivdatabasen och det privata arkivregistret. För materialet lagrat som kataloger fungerar även de arkivkataloger som lagras i forskarsalen ordnade enligt förvaltningssektorer.

Det äldsta dokumentet är från år 1455 och konsekventa dokumentuppsättningar börjar från slutet av 1600-talet. Handlingar finns för närvarande i en mängd på nästan 15 000 hyllmeter. Länsarkivets samling omfattar cirka 200 000 kartor och ritningar.

Källmaterialets särskilda karaktär i St. Michel är baserad på det överlåtna Karelens statliga och kommunala myndigheters och församlingens handlingar och kartor, som lagras i St. Michel som arv från Viborgs landskapsarkiv.

Katalog över församlingarnas mikrokort (på finska)

Kyrkoböcker yngre än hundra år på mikrokort i Riksarkivet (pdf på finska)