Öppettider

Avvikande öppettider

 • Om högtidsdagar är Riksarkivets enheter stängda och dagar före högtidsdagar öppna kl. 9–16.
 • Kvällsöppettiderna gäller fr.o.m. veckan 37 och slutar veckan 50.

Fredsgatan, Helsingfors

 • mån-fre kl. 9-16
 • Expeditionen mån-fre kl. 12-15
 • Kvällsöppet onsdagar kl 9–20 (fr.o.m. veckan 37 och slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen på Fredsgatan till kl. 14.30 (leveranstid högst 90 min.).
 • Handlingar som beställts till forskarsalen på Fredsgatan från filialen i Broberget eller i Sörnäs levereras en gång per dag
 • Handlingar som beställts till forskarsalen på Fredsgatan från filialen på Regeringsgatan levereras tre gånger i veckan (ons-fre). Beställningar som gjorts före kl. 14.30 föregående dag levereras nästa morgon.

Enare, Samearkivet

 • mån-tors kl. 9-16

Tavastehus

 • tis-fre kl. 9-16
 • tors kl. 9-18 (fr.o.m. veckan 37, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Joensuu

 • tis-fre kl. 9-16
 • ons 9-18 (fr.o.m. veckan 37, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Jyväskylä

 • tis-fre kl. 9-16
 • ons kl. 9-18 (fr.o.m. veckan 37, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

S:t Michel

 • tis-tors kl. 9-16
 • tis kl. 9-18 (fr.o.m. veckan 37, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Uleåborg

 • tis-fre kl. 9-16
 • tors kl. 9-18 (fr.o.m. veckan 37, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Åbo

 • tis-fre kl. 9-16
 • Kvällsöppet jämna veckor på tisdagar kl. 9–18 (fr.o.m. veckan 38, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Vasa

 • tis-tors kl. 9-16
 • Kvällsöppet jämna veckor på onsdagar kl. 9–18 (fr.o.m. veckan 38, slutar veckan 50)
 • Dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15