Hoppa till huvudinnehållet

Kulturarv för alla

Riksarkivet säkerställer att information som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och kan användas även av kommande generationer. Våra enastående material står till förfogande för forskare och alla som är intresserade.

A publication published by the National Archives

Bekanta dig med våra publikationer

Bekanta dig med våra publikationer och beställ verk som intresserar dig. Många av våra publikationer kan du också ladda ned och läsa kostnadsfritt på nätet.

Prenumerera våra kundtidning

Akti är Riksarkivets kundtidning. Innehållet i Riksarkivets kundtidning anpassas till hela arkivfältet.

Pro Finlandia –posterutställningar

Utställningsserien visar hur man i andra europeiska länder såg på Finland, finländarna och Finlands strävanden under årtiondena innan landet blev självständigt och under de första åren som ett självständigt land.

Bekanta dig med våra nätutställningar

Riksarkivets utställningar på våra inrättningar och på nätet berättar om Finlands historia genom att använda dokumenten.

Vi utbildar proffs

Riksarkivet erbjuder yrkesinriktad fortutbildning i dokumenthantering och arkivfunktion, både examensinriktad och i form av kurs.

Utbildningskalender

Ta en titt och registrera dig för kommande utbildningar.

Världsminnes

Unescos Världsminnesprogram skyddar det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet i Finland och världen samt främjar dess tillgänglighet. Nationella världsminneskommittén i Finland organiserar programmet i Finland. Den upprätthåller det nationella världsminnesregistret, där det dokumentbaserade kulturarvet av nationell betydelse har sammanställts.