Riksarkivet säkerställer att information som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och kan användas även av kommande generationer. Våra enastående material står till förfogande för forskare och alla som är intresserade.

Image

Bekanta dig med äldre kartografi

Utställningen bjuder på en tidsresa från 1500-talet till 1900-talet med hjälp av historiska kartor och beskrivningar av Finland. Utställningen kan beses i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) från den 21 september till den 17 november. Fri entré.

Bekanta dig med våra nätutställningar

Riksarkivets utställningar på våra inrättningar och på nätet berättar om Finlands historia genom att använda dokumenten.

Image

Vi utbildar proffs

Riksarkivet erbjuder yrkesinriktad fortutbildning i dokumenthantering och arkivfunktion, både examensinriktad och i form av kurs.

Utbildningskalender

Ta en titt och registrera dig för kommande utbildningar.

Image

Bekanta dig med våra publikationer

Bekanta dig med våra publikationer och beställ verk som intresserar dig. Många av våra publikationer kan du också ladda ned och läsa kostnadsfritt på nätet.

Bekanta dig med våra publikationer

Bekanta dig med våra publikationer och beställ verk som intresserar dig. Många av våra publikationer kan du också ladda ned och läsa kostnadsfritt på nätet.