Hoppa till huvudinnehållet

Tjänst för förvaringsbeslut

Riksarkivet fattar gallringsbeslut utifrån myndigheternas gallringsframställan. I besluten fastställer Riksarkivet vilken av den offentliga förvaltningens dokumentinformation som ska förvaras varaktigt och i vilken form informationen ska förvaras.

Gallringsframställan kan gälla all sådan dokumentinformation, eller en del av den, som uppstår i myndighetens verksamhet. Framställan kan också gälla ett eller flera register eller en eller flera databaser. Dessutom kan framställan enbart gälla dokument som ska förvaras i pappersformat.

Gallringsframställan ska innehålla myndighetens funktionsklassificering, en eventuell informationsstyrningsplan (eller en del av planen) och datasystembeskrivningar för de elektroniska datasystem som myndigheten underhåller för sina huvuduppgifter. För register och databaser ska de uppgifter som behövs lämnas på blanketten för gallringsframställan. Om gallringsframställan gäller handlingar i pappersformat skall följande uppgifter framgå ur den: myndighetens uppgifter, handlingar som hör till skötseln av uppgifterna och handlingarnas gränsår.

Gör så här

  • Bekanta dig med anvisningar och blanketten.
  • Skicka en gallringsframställan med bilagor till Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@arkisto.fi).

Behandlingstiden för gallringsframställan är tre månader. Behandlingstiden kan vara längre i enskilda fall där uppgifterna i framställan behöver kompletteras.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ytterligare information finns här.