Hoppa till huvudinnehållet

Riksarkivets allmänna anvisningar om skötseln av statliga kommittéers och delegationers arkiv 1983 (Valtionarkiston yleisohje valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien arkistonhoidosta 1983

Annettu Helsingissä 3. kesäkuuta 1983. Riksarkivets allmänna anvisningar nr 9. Helsingfors 1983. 17 s. ISBN 951-46-7026-4. ISSN 0357-6191. (Riksarkivets allmänna anvisningar om skötseln av statliga kommittéers och delegationers arkiv)
[Anvisningarna har utkommit endast på finska.]

Dokumentet (som PDF-formet)
(beträffande av statsrådet och ministerierna tillsatta projekt har anvisningarna ersatts av arkivverkets beslut 12.4.1999, S 7/99, se arkivverkets beslut)