Hoppa till huvudinnehållet

Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunktion

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar.

En del normer finns endast på finska.

 

Föreskrifter och anvisningar

 


*****************
 

Rekommendationer och guider

 
 

Gallringsbeslut (endast på finska)

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen

 

Gallringsbeslut som gäller kommuner

 

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen