Hoppa till huvudinnehållet

Rådgivnings- och konsultationstjänst för den offentliga förvaltningens analoga material

Riksarkivet erbjuder rådgivning och konsultation inom utveckling av dokumenthanteringen och arkivfunktionen gällande material i pappersformat hos myndigheter, olika organisationer och andra samfund.

Bekanta dig med våra guider

  • AMS-guiden - Webbguiden är avsedd att stöda skapandet och upprätthållandet av en arkivbildningsplan och att fungera som ett verktyg i anknytning till detta.
  • Guide för kommunal dokumentförvaltnig - Riksarkivets guide för kommunal dokumentförvaltning.

Tjänsterna omfattar

  • organisering av dokumenthantering och arkivfunktion
  • iståndsättning av gamla arkiv
  • gallring av dokument och
  • arkivteknisk rådgivning (bl.a. arkivlokaler och skyddsmaterial).

Kontakta Riksarkivets

  • registratorskontor (kirjaamo@arkisto.fi) eller

  • central (0295 33 7000), som vidarebefordrar förfrågningarna till en sakkunnig.