Hoppa till huvudinnehållet

Nyheter

16.04.2019

Finlands ordnar 100 år: Friherre E. F. Wrede och reformerna år 1936

Friherre E. F. Wrede (1886–1952) hade ett centralt inflytande på ordensväsendet i Finland efter att 1919 ha författat statuterna för Finlands Vita Ros’ orden. Han tillhörde ordenskapitlet sedan 1935 fram till sin död.

På initiativ av Wrede förnyades ordenstecknens namn och utseende 1936. Kommendörerna av II klass och riddarna av II klass blev kommendörer och riddare. På bandet till riddartecknet av I klass anbragtes en rund rosett i samma färg som bandet och kraschanens ställning ändrades så att en av strålarna riktades uppåt. Senare förberedde Wrede instiftandet av Finlands Lejons orden 1942 och han deltog också i beredandet av den förordning som 1944 utfärdades om Frihetskorsets orden.


Finlands ordnar 100 år -utställningen om de statliga ordnarnas historia och nutid pågår i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) 4.12.2018–20.12.2019.

Aktuell information om utställningen >>


Aktuellt >>

Framsida >>