Hoppa till huvudinnehållet

Nyheter

28.01.2019

Finlands ordnar 100 år: Utmärkelsetecken

Finland har tre statliga förtjänstordnar. Utmärkelsetecken från alla tre statliga förtjänstordnar används numera som belöningar för både civila och militära förtjänster. Frihetskors utdelas åt civila i huvudsak för arbete inom de frivilliga försvarsorganisationerna och för särskilt betydelsefulla säkerhetspolitiska meriter.

Finlands Vita Ros' ordens storkorskraschan

 

Att utdela belöningar i form av statliga utmärkelsetecken är i Finland en utbredd företeelse. Republikens president som är förtjänstordnarnas stormästare förlänar regelbundet utmärkelsetecken två gånger om året, på Försvarsmaktens flaggdag den 4 juni och på självständighetsdagen den 6 december. Antalet årligen utdelade utmärkelsetecken är omkring 5000. De medaljer som åren 2015–2019 förlänades de krigsveteraner från åren 1939–1945 som tidigare inte erhållit belöningar medförde att antalet årligen utdelade medaljer tidvis uppgått till över 8000.

Finlands Lejons ordens storkorskraschan med svärd

 

Utställningens första del visar utmärkelsetecken som förlänas inom alla tre ordnar. De tre statliga förtjänstordnarna bestod till en början av fem klasser. Inom Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar var klasserna storkors, kommendör av I klass, kommendör, riddare av I klass och riddare. Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros’ orden är ett ordenstecken som tillhör republikens president i egenskap av stormästare och som denne tar emot vid ämbetstillträde. Finlands Vita Ros’ ordens storkors med kedja kan förlänas även utländska statsöverhuvuden. Finlands Vita Ros’ orden och Finlands Lejons orden omfattar även förtjänstkors och Finlands Vita Ros’ orden dessutom tre medaljklasser. På kulturens område är Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons orden särskilt uppskattad, och den placerar sig i rang ovan om Finlands Lejons ordens riddartecken av I klass. Till olympia- och paralympiasegrare i individuella tävlingsgrenar kan Finlands Lejons ordens riddartecken av I klass med olympiaringarna i ett guldspänne förlänas. Till segrare i lagidrottsgrenar kan Finlands Lejons ordens riddartecken med olympiaringarna i ett silverspänne utdelas. Utmärkelsetecken kan i olika fall förlänas med spänne, med svärd eller andra symboler som vittnar om speciella förtjänster. Korsenas klasser inom Frihetskorsets orden är Frihetskorsets storkors, Frihetskorset av 1. klass med kraschan samt Frihetskorset av 1., 2., 3. och 4. klass. Frihetskorsets orden har fyra medaljklasser. Ytterligare finns det sex specialdekorationer, bland andra Mannerheimkorset och Frihets- korsets sorgekors.

Finlands Lejons ordens storkorskraschan med svärd

 


Finlands ordnar 100 år -utställningen om de statliga ordnarnas historia och nutid pågår i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) 4.12.2018–20.12.2019.

Aktuell information om utställningen

Aktuellt >>

Framsida >>