Näyttelymme kertovat Suomen historiasta asiakirjojen kautta.

Jaa
08.08.2017

Muutoksen aalloilla -julistenäyttely Turun toimipaikassa 8.8.2017 alkaen

Forum Marinumin tuottama Muutoksen aalloilla -posterinäyttely on osa reformaation merkkivuoden ohjelmaa. Se tuo esille reformaatioaikaan liittyneitä muutoksia ennen muuta merenkulun kehityksen, laivojen ja meriliikenteen näkökulmasta. Uuden ajan alun hallinnolliset ja yhteiskunnalliset muutokset Ruotsin valtakunnassa heijastuivat myös merenkulkuun. Toisaalta jo keskiajalla syntyneet tiiviit meriyhteydet aina Itämeren yli auttoivat osaltaan uudenlaisten aatteiden ja kulttuurivaikutteiden leviämistä. Merenkulun merkitys näkyi monin tavoin kirkollisessa elämässäkin.

Näyttely tarkastelee esimerkiksi, miten Kustaa Vaasan ja hänen seuraajiensa toiminta muutti 1500-luvulla merenkulun painopisteitä. Keskiajalla pohjoisenkin Itämeren liikennettä ja kaupankäyntiä hallinneen hansaliiton valtakausi päättyi lopullisesti. Saksalaisten väistyttyä hollantilaiset ottivat heidän paikkansa. Merkittävimpiä käännekohtia oli Ruotsin sotalaivastoon panostaminen. Uuden ajan alun hallitsijat pyrkivät kehittämään myös laivanrakennusta. Suomenkin alueella alettiin valmistaa huomattavia määriä laivoja. Alustyypeissä tapahtui samoihin aikoihin muutoksia, joita näyttely havainnollistaa. Lisäksi meriväylien kehittämiseen ja merkitsemiseen kiinnitettiin huomiota.

Näyttely on yhteistyöhanke, johon on osallistunut Forum Marinumin ja Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademin tutkijoita, yksityisiä meriarkeologian harrastajia, ruotsalaisia asiantuntijoita sekä Turun seudun seurakuntien edustajia.

Kansallisarkiston Turun toimipaikassa näyttely on esillä elokuusta lokakuuhun 2017.  

Lisätietoja: Anne Wilenius, puh. 050-311 6664