Aktuellt

26.08.2017

Pro Finlandia III: Det nya norden

För Finland var världskriget den faktor som gjorde självständigheten möjlig. De skandinaviska länderna hälsade nykomlingen välkommen även om relationerna inte var oproblematiska. Framtidsutsikterna för det självständiga Finland föreföll till en början osäkra, vilket delvis förklarar de svenska ambitionerna beträffande Åland. Även efter den inflammerade tvisten om ögruppen förblev de finsk-svenska relationerna svala. Den nya staten var samtidigt en välkommen buffert mot den tidigare grannen Ryssland, som gjorde det möjligt för Sverige att börja nedrusta på 1920-talet.

I Norge hade den tidigare oron över befarade ryska ambitioner i Finnmarken avtagit efter 1917 års revolutioner, men då det blev klart att det nya Finland troligen i norr skulle erhålla områden öster om den norska gränsen väcktes frågan om gränsjusteringar. På ledande norskt håll ansågs det ändå inte befogat att framföra krav på sådana. Den finsk-norska gränskonventionen av år 1924 höll sig därför till 1826 års gräns, trots de territoriella krav som framförts i norsk press. Redan 1920 hade Finland undertecknat konventionen om Spetsbergen som gav Norge överhögheten över detta område. De nämnda meningsskiljaktigheterna var visserligen av övergående karaktär, men det egentliga närmandet mellan de nordiska länderna skedde först på 1930-talet. Att Danmark år 1920 återfick Nordslesvig efter en folkomröstning hade dock hälsats med tillfredsställelse i Finland.

General Gustaf Mannerheim (1867–1951), som lett de vita till seger 1918, utnämndes den 12 december samma år till riksföreståndare. För att markera Finlands nordiska anknytning företog han statsbesök till Sverige och Danmark i februari 1919. Konung Gustav V tar emot Mannerheim vid Logårdskajen i Stockholm 12.2.1919. Riksarkivet.
General Gustaf Mannerheim (1867–1951), som lett de vita till seger 1918, utnämndes den 12 december samma år till riksföreståndare. För att markera Finlands nordiska anknytning företog han statsbesök till Sverige och Danmark i februari 1919. Konung Gustav V tar emot Mannerheim vid Logårdskajen i Stockholm 12.2.1919. Riksarkivet.

 

Aktuellt >>

Framsida >>