SÄHKE2-määräys 2009

SÄHKE2 eli Kansallisarkiston määräys sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelystä, hallinnasta ja säilyttämisestä (AL 9815/07.01.01.00/2008) on kumottu  31.12.2022 eikä sitä enää ylläpidetä.

Määräys SÄHKE2-määräyksen kumoamisesta (pdf)

Perustelumuistio (pdf)

SÄHKE2:n hyödyntämistä arkistoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa tukee Kansallisarkiston Suositus SÄHKE2-metatietomallin hyödyntämisestä (KA/12266/07.01.01.00/2022), joka antaa SÄHKE2-metatietoihin ja metatietomalliin (SÄHKE2-metatietomalli, versio 1.3, 18.3.2020) liittyviä soveltamisohjeita.  Suositus käsittelee SÄHKE2-määrityksiä erityisesti tiedon arkistoinnin näkökulmasta sekä kommentoi SÄHKE2-metatietomallia lainsäädännön muutoksiin liittyvillä huomioilla.

SÄHKE2-mukaisuus on tuettu siirtorakenne Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin palveluun. Digitaalisten aineistojen siirroissa noudetaan voimassa olevia siirto-ohjeita ja ohjeita säilytykseen hyväksyttävistä tiedostomuodoista

Sähke2-määräyksen myötä kumoutuivat myös siihen sisältyvät määräykset hävitysluetteloiden sekä asiakirjallisten tietojen käsittelyn ja asiakirjojen metatietojen pysyvästä säilyttämisestä. Asiankäsittelyn rekisteröintitietojen pysyvästä säilyttämisestä (arkistoinnista) päätetään 1.1.2023 alkaen seulontapäätöksissä tehtäväkohtaisesti arvonmääritys- ja seulontapolitiikassa (pdf) esitettyihin kriteereihin pohjautuen. Lähtökohtana on rekisteritietojen arkistointi. Hävittämisluetteloiden ja tuhoamista koskevien tietojen osalta noudatetaan annettuja seulontapäätöksiä.


Kumottu SÄHKE2-määräys (pdf) liitteineen