SÄHKE2-määräys 2009

Astuu voimaan 1.1.2009 (AL 9815/07.01.01.00/2008)
Normiteksti (PDF-muodossa)

Normi on voimassa toistaiseksi. Normin luku siirtäminen arkistolaitokseen (kohdat 9.1.1. – 9.3.3) on kumottu 1.1.2018 alkaen. Digitaalisten aineistojen siirroissa noudetaan Kansallisarkiston sähköisen arkistopalvelun voimassaolevia siirto-ohjeita ja ohjeita säilytykseen hyväksyttävistä tiedostomuodoista.